Vuit municipis de les Garrigues Altes queden exclosos dels Fons Nuclear

23/12/2022

Cada municipi hauria de rebre 400.000 euros

En el 2023 la previsió és destinar 60 MIilions als Fons Nuclears que es divideixen de la següent manera: 30 per la zona Penta 1, és a dir, municipis que es troben a 10 quilòmetres de la Nuclear; i els altres 30 per la zona Penta 2, municipis que es troben a 30 quilòmetres. Però a més s'ha de tenir un altre factor en compte. Encara que formin part de la zona 2 queden exclosos els municipis de més de 12.000 habitants i els de la demarcació de Lleida.

A més, en el cas de Bovera es troba a tan sols 400 metres de la zona Penta 1. En total es veuen 8 municipis afectats que formen part de les Garrigues Altes. L'import que els correspondria seria de 400.000 euros.

Les Garrigues Altes es tradueixen en el sistema urbà que ha perdut més població de Catalunya. Ara, queden exclosos precisament d'uns d'ajuts destinats a combatre el despoblament.

M. GASSÓ I J. ANDRES