Sessió Informativa a Castelldans per donar compte a la població

29/09/2023

L’alcalde Conrad Llovera i els regidors de l’equip de govern

L’alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, i els regidors de l’equip de govern, van informar la població ahir dijous a la Sala Josep Farré sobre temes d’interès municipal. Es va donar compte de les diferents obres en execució a la població i de les previstes per aquests propers mesos. En concret es va explicar que s’ha demanat una subvenció a l’ACA per renovar fins al 90% de la xarxa d’aigua potable del poble (actualment la xarxa està renovada en un 60%). Per tal de renovar la totalitat de la xarxa (Francesc Macià i Av. De les Garrigues ) s’està a l’espera del PUOSC del 2025, però en cas de no poder afrontar-ho amb subvencions, es realitzarà amb fons propis, amb la intenció de que al finalitzar la legislatura tota la xarxa quedi renovada amb tub de polietilè. Castelldans preveu també automatitzar tots els sistemes de control de cloració, emmagatzematge i lectura d’aigua amb comptadors intel·ligents. Pel que fa al Clavegueram, hi ha renovada un 50% de la xarxa. Resta per renovar d’urgència la del carrer l’Empit i la Plaça de l’Església, ja adjudicades i pendent d’execució.
Paral·lelament, s’aniran renovant els carrers i les voreres a mesura que es vagin renovant les canonades. S’intentarà també que al final de la legislatura tot l’enllumenat públic dels carrers sigui amb LED i es provarà l’enllumenat amb plaques solars en determinades zones.
Quant a camins, la carretera de Cervià està en execució i a punt de finalitzar, gràcies a la subvenció de 90.000 euros d’Acció Climàtica de la Generalitat, a la que s’han afegit 10.000 euros per part de l’Ajuntament. S’asfaltarà el camí de l’Ermita per tal de desviar els camions fora del nucli urbà.
Es renovarà l’arbrat de l’ avinguda de l’Esport ja que actualment les arrels dels arbres penetren a les canonades i també estan donant problemes al camp de futbol. Es preveu canviar el tipus d’arbrat a mèlies.
Altres projectes són la creació d’una zona d’aparcament de caravanes i la reforma de la sala Josep Farré, de la que es preveu la imminent pavimentació amb recursos propis. També s’ha sol·licitat un ajut específic de refugi climàtic per transformar aquesta sala, que en una primera fase requeriria de la reforma de la teulada i les parets laterals i en una segona fase es sol·licitaria una altra ajuda per renovar la climatització.
L’Ajuntament es farà càrrec amb la Junta de Caçadors de Castelldans de la gestió del vedat de caça, un cop finalitzat el contracte amb l’arrendatari del vedat.

Pel que fa a carreteres, són imminents el nou accés a l’AP2 a la Carretera de Lleida i la

Carretera que unirà l’Eix de l’Ebre amb Autopistas. Això crearà un augment del trànsit rodat per Castelldans per la qual cosa s’hauran d’estudiar les possibles solucions.

Infolleida