El Canal d'Urgell finalitza campanya el 23 de setembre

13/09/2023

Anuncia el darrer torn per salvar arbres i les darreres collites

Entre els dies 19 i 22 de setembre es distribuirà aigua per darrera vegada pel Canal Principal per abastaments i per poder garantir el seu subministrament durant el primer període de tanques. Durant el mateix període es subministrarà un reg específic als arbres fruiters de varietats tardanes encara no collides (Pink Lady, Fuji, Story, Pinkies, figues, ...). Aquest reg es realitzarà únicament sota comanda, per escrit abans del dia 15 de setembre, mitjançant presentació d'una sol·licitud signada on es faci constar el titular de la finca, el número d'identificació de la parcel·la i el cultiu i varietat que es pretén regar. També durant el mateix període s'autoritza un reg per a preparació de determinats cultius de la campanya 2024 (hortícoles, calçots, colza, ray-grass i veça). Aquest reg formarà part de la campanya 2024 i per tant serà un torn de reg avançat que es descomptarà de la disponibilitat de regs de cada finca per a la propera campanya. Únicament es realitzarà sota comanda.
Infolleida