Pla de Fulleda per millorar els camins forestals

26/09/2023

Un projecte de 30.000 euros per prevenir incendis

L'ajuntament de Fulleda ha aprovar una memòria tècnica per a l'arranjament de camins del seu terme, una actuació pensada per a la prevenció d’ incendis
forestals i la gestió forestal sostenible. Aquesta actuació està valorada en propr de 30.000 euros i està inscrit d'uns un pla director que preveu la millora d'accessos als boscos. En aquest sentit, cal recordar que els Bombers de la Generalitat van dissenyar diversos plans d'actuació per tota la comarca de les Garrigues, on inclou també Fulleda. En aquest terme, es compta també amb el suport de grangers locals perquè hi intervinguin amb el seu bestiar (tant oví com cabrú i boví). L’administració habilitarà abeuradors i tancaments per facilitar el pasturatge. De moment, a Fulleda hi ha un sol pastor en actiu.
Cal recordar que a les Garrigues, el percentatge de superfície forestal és del 38%. El risc d’incendi hi ha augmentat com arreu, per bé que rarament es materialitza gràcies a la concurrència de dos factors: la presència de molts conreus, l’anomenat mosaic, que constitueix un virtual tallafoc i un espai des d’on atacar l’incendi; i la baixa freqüentació a les carreteres interiors. Això no obstant, el risc va creixent i la tendència en el model d’agricultura porta a una homogeneïtzació del territori amb la concentració del terreny agrícola i la pèrdua del mosaic.
Infolleida