General d'Olis projecta una planta solar de més de 3.000 panells

20/09/2023

Destinada a l'autoconsum, la iniciativa es posa a informació pública

La Generalitat ha posat des d'avui a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció i autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable del projecte d'una planta solar fotovoltaica destinada a l’autoconsum anomenada PS General d’Olis i Derivats, de 1.500 kW sobre terreny en sòl no urbanitzable, al terme municipal de les Borges Blanques.
La planta solar fotovoltaica consta de 3.380 panells solars fotovoltaics d'estructura fixa de potència unitària 540 Wp amb 10 inversors trifàsics de 150 kW de potència nominal unitària, fent un total de 1.825,2 kWp i 1.500 kW.
Totes les sèries del camp solar es faran arribar als inversors i a la sortida d'aquests, connectaran amb un nou transformador, ubicat al nou edifici prefabricat previst on hi hauran les proteccions BT, MT. Es preveu una única escomesa soterrada de sortida del CT en MT que connectarà amb el centre de transformació existent de l'activitat.
El punt de connexió a la xarxa interior tindrà lloc a la SET de Juneda
Infolleida