Dues plantes solars reduiran despeses del Garrigues Sud

02/11/2023

El Govern finança l'obra amb 2,3 milions d'euros a través del Fons Climàtic que es nodreix del 50% d'ingressos per l'impost de CO2

El Govern ha autoritzat una despesa de 2.375.157 euros per contractar les obres d'instal·lació de dues plantes solars en estacions de bombament del regadiu del Garrigues Sud. La primera, amb una potència de 366 kW, es construirà a l'estació de bombament de Bellaguarda (Garrigues), per 721.474 euros. La segona, amb una potència de 601,88 kWp, es farà a Flix (Ribera d'Ebre), per 1,6 MEUR. Les actuacions les finança el Fons Climàtic, que es nodreix amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de l'impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi. S'espera que les plantes permetin reduir la despesa de reg.
La Comunitat de Regants de Garrigues Sud finançarà el 15% de la inversió, segons la Llei d'aigües catalana, modificada per la Llei 3/2023, de 16 de març de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
Aquesta comunitat abasta els termes de Flix, Bovera, la Granadella, Bellaguarda, els Torms i Juncosa, i actualment rega una superfície de 4.082 hectàrees, amb 5.016 hectàrees de superfície adherida. La zona de regadiu presenta un desnivell molt important des de la captació, a l'Ebre, al terme de Flix (cota 41 metres per sobre del nivell del mar) fins a la cota més alta, situada a 577 metres. Els desnivells se superen mitjançant un conjunt de cinc estacions de bombament. Precisament, aquestes estacions suposen la principal despesa energètica de la comunitat de regants, que requereix energia per impulsar aigua.
Des de 2018, el Departament d'Acció Climàtica ha impulsat 21 actuacions d'instal·lacions fotovoltaiques en regadius. Cinc actuacions executades directament per un import de 2,6 MEUR i 1.568 kWp. Les comunitats de regants beneficiades són les de l'Espluga Calba, Fenollet-Almenar, Planes i Aixalelles, Garrigues Sud i Segrià Sud, que representen un total de 17.000 hectàrees, la major part amb reg de suport.

ACN